Tuyển dụng thợ sơn tại Hải Phòng
By 20 September 2019 Tuyển dụng

Công ty TNHH Tùng Lân liên tục tuyển dụng thợ sơn lành nghề, mới vào nghề, miễn phí đào tạo cho những người chưa biết nghề có hỗ trợ lương[...]

Xem chi tiết